«Το σχολείον φωτίζει τους ανθρώπους. Ανοίγει τα ομμάτια των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών να μανθάνουν τα μυστήρια», «Χωρίς το σχολείον περιπατούμεν εις το σκότος».

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, σπουδαστής της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας